Älvtorpet.

För hyresgäster

Allmän information till hyresgäster

1. Hemförsäkring

Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring innan du flyttar in i din nya lägenhet. Har du ingen försäkring kan du bli skyldig att betala ersättning för de kostnader som uppstått i din lägenhet vid t.ex. brand- eller vattenskador.

2. Teckna elavtal

Du behöver teckna ett el-abonnemang för din nya lägenhet. Anläggnings-ID hittar du i ditt elskåp. Kom också ihåg att avsluta ditt gamla abonnemang för din förra lägenhet genom att kontakta din elleverantör.

3. Nyckelutlämning

Vi kommer överens om tid och plats för nyckelutlämning vid kontraktskrivning. Ta med giltig legitimation.

4. Autogiro

Vi ser gärna att du betalar din hyra genom autogiro och du kan ansluta till det i samband med att du betalar första hyran. Kontakta din bank för information om hur du gör.

Oavsett om du sagt upp ditt hyreskontrakt hos Älvtorpet för att bo någon annanstans eller om du ska flytta till en annan lägenhet hos oss gäller följande.

1. Boka in en besiktning av lägenheten med oss redan innan du flyttar ut. Telefonnummer finns i pdf-filen med instruktioner för flyttstädning. Då kan vi tillsammans gå igenom lägenheten och se om något behöver åtgärdas.

2. Töm lägenheten helt och genomför en ordentlig flyttstädning enligt instruktion. Skriv ut instruktionen och bocka av punkt för punkt. Räkna med att det kommer ta någon eller ett par dagar. Om något lämnas kvar i lägenheten eller om den inte är ordentligt städad kommer vi att debitera för våra kostnader.

3. Kom överens med oss om tid för återlämning av nycklar och besiktning.
 

Var noga med att betala hyran i tid. Om du inte gör det kommer ärendet direkt att lämnas över till inkassobolaget Ropo Capital, vilket kommer att medföra att du får ett inkassokrav med en extra avgift och dröjsmålsränta. Om inte inkassokravet betalas in har du förverkat din hyresrätt och blir uppsagd. Ärendet kommer att överlämnas till kronofogdemyndigheten. Skulle du av någon anledning tillfälligt ha svårt att betala hyran i tid är det mycket viktigt att du omgående tar kontakt med oss så att vi tillsammans kan se om vi kan hitta en lösning.

Ett mycket bra sätt för att undvika förseningar med hyran eller att du glömmer betala den är att använda autogiro. Det är gratis och innebär att hyran dras automatiskt från ditt konto den dag du väljer. Du kan själv ansöka om autogiro hos din internetbank. Du kan även ansöka med den här autogiroblanketten som du skriver ut, fyller i, skriver under och skickar till ossmed post.

Skulle du ha svårt att betala hyran kan du kontakta kommunens budet- och skuldrådgivning som är kostnadsfritt. Där kan du få goda råd, hjälp att göra en budget m.m..

Du kan välja att få hyresavierna genom e-post eller levererat i din brevlåda. Om du vill ha hyresavierna i din brevlåda tillkommer en avgift på 50 kr per hyresavi.

Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas hos oss. Visa andra människor hänsyn genom att följa våra regler och använd sunt förnuft. Du måste alltid visa extra hänsyn mellan klockan 22:00 och 07:00. Sänk ljudvolymen och gå inte i lägenheten med skor. Stäng dörrar försiktigt. Tänk på att det kan vara lyhört i trappuppgången. Om du vill ha en fest måste du informera de andra hyresgästerna i förväg och tänk på att hålla en rimlig ljudvolym. Återkommande fester eller allvarliga störningar kan leda till att ditt hyreskontrakt sägs upp.

Entré och trapphus ska hållas fria från föremål som cyklar och barnvagnar. Det är för att utrymningsvägarna ska vara fria. För att hjälpa till att förhindra inbrott, ställ inte upp entrédörrarna och lås källardörrar efter dig.

Det råder rökförbud i våra fastigheter. Det är inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen där andra vistas, som trapphus, entréer eller tvättstugor. Det är tillåtet att röka på balkongen, men tänk på att tobakslukt kan vara besvärande för andra människor. Det är inte tillåtet att aska eller fimpa utanför balkongen.

Paraboler, blomlådor och annat måste sättas på insidan av balkongen så att de inte riskerar att falla ner och skada någon annan människa. Paraboler måste monteras på ett sådant sätt att de inte gör skador på fasaden eller fastigheten i övrigt. Det räknas inte som normalt slitage och du kommer att få betala eventuella återställningskostnader.

Skaka aldrig mattor utanför balkong eller fönster.

Om du upptäcker ohyra måste du underrätta oss omedelbart. Mata inte fåglar på fastighetsområdet, det kan locka till sig råttor och möss.

Ett mycket bra sätt för att undvika förseningar med hyran eller att du glömmer betala den är att använda autogiro. Det är gratis och innebär att hyran dras automatiskt från ditt konto den dag du väljer. Du kan själv ansöka om autogiro hos din internetbank. Du kan även ansöka med den här autogiroblanketten som du skriver ut, fyller i, skriver under och skickar till ossmed post.

Skulle du ha svårt att betala hyran kan du kontakta kommunens budet- och skuldrådgivning som är kostnadsfritt. Där kan du få goda råd, hjälp att göra en budget m.m..

Du kan välja att få hyresavierna genom e-post eller levererat i din brevlåda. Om du vill ha hyresavierna i din brevlåda tillkommer en avgift på 50 kr per hyresavi.

Det finns sex tvättstugor på Älvtorpet. Du hittar vilken tvättstuga just du ska tvätta i längst ner.
 
Använd din tvättcylinder för att boka tid. Ta bort cylindern och flytta till parkeringsplatsen när du tvättat klart. Planera din tvättning noga så att du har tvättat klart när din tid är slut. 
 
Det är bara tillåtet att tvätta sin egen hushållstvätt i tvättstugan.
Personer som inte bor permanent på Älvtorpet får inte använda tvättstugan.
Se till så att du har tvättat klart när din tid är ute.
Ta med dig allt skräp från tvättstugan.
Rensa filtret i torktumlaren
Tvättstugan ska lämnas väl avstädad efter varje tvättpass.
 
Vi ber alla hyresgäster att lämna tvättstugan väl avstädad. Töm tvättmaskinen på tvättmedelsrester och torktumlaren på ludd. Vi är tacksamma om ni gör en felanmälan om något inte fungerar som det ska.

På Älvtorpet finns det två parkeringsgarage under mark. Parkeringsplatserna i garage har motorvärmare och förhyrs med 12-månadersavtal. Man har direkt ingång till nästan alla trapphusen från garagen. Det går bra att hyra en garageplats även om man inte bor på Älvtorpet.
 
Det finns gästparkeringsplatser utomhus längs Djupövägen och Älvgatan. Dessa platser har inga motorvärmare. Avgift erläggs med Parkster-appen. Det går bra att betala per timme, dygn, vecka eller månad.
 
Älvtorpet kommer på försök inrätta gästparkeringsplatser med motorvärmare i garage. Först ut är ett antal platser direkt till höger när man kommer ner i garaget från nedfarten vid Djupövägen 29 / 29 A. Betalning kommer ske med Parkster-appen. Längre fram kommer vi även tillskapa gästparkeringsplatser i gargatet med nedfart vid Djupövägen 19. Parkeringsgaraget är öppet för gäster mellan kl 07:00 – 21:00. Securitas kan öppna på andra tider mot särskild avgift.
 
Securitas kontrollerar att giltigt parkeringstillstånd finns och att parkeringsavgift erlagts. Om någon annan skulle ha parkerat på din plats, kontakta i första hand ägaren av fordonet och i andra hand Securitas.
 
Borsta av snön innan du kör ner i garaget.
Det är inte tillåtet att parkera på gårdarna eller utanför uppmärkta parkeringsplatser.
Det är inte tillåtet att förvara saker i parkeringsgaraget.
Det är inte tillåtet att hålla på med oljor eller andra miljöfarliga vätskor i garaget.

Det är inte tillåtet att röka i garaget.

Det finns inget fast förråd till respektive lägenhet. Det går bra för hyresgästerna att ta ett tomt förråd och märka upp det med sitt namn så vi vet vem det tillhör. Om du inte vill använda förrådet längre eller flyttar från våra fastigheter, lämnar du förrådet tömt och väl avstädat samt tar bort ditt namn och lås från det. Förvara inte värdefulla saker i förrådet. Gör en felanmälan om något inte fungerar som det ska. Vi tar inte ansvar för saker som förvaras i förråden. Ställ inte upp källardörrar eller andra dörrar eftersom det kan leda till inbrott. 

1. Visa alltid hänsyn till dina grannar och sträva efter att vara en god granne.

2. Rökning är undanbedes inomhus och är förbjuden under köksfläkt, i trapphus, källare, tvättstuga, garage och inom 10 m från entrédörr. Cigarettfimp ska tas omhand. Vid rökning inomhus sätter sig röken i väggar och hyresgästen får själv svara för sanering.

3. Tvättstugan är endast avsedd för hushållstvätt för personer som bor i bostaden. Tvätt får inte transporteras till Älvtorpet. Du är ansvarig för att städa tvättstugan efter dig och ta med ditt skräp. Var noga med att planera din tvättning så att du kan avsluta tvättpasset på din egen tid. Tvättstugan får inte användas efter kl 22:00.

4. Tvättcylinder ska placeras på ”Parkering” efter avslutad tvättid om ny tid inte bokas.

5. Du får inte störa dina grannar oavsett tid på dygnet. Extra hänsyn ska visas efter kl 22:00. Hyresgäst ansvarar för sina gäster och besökare. Om obehöriga personer vistas i
trapphusen bör polisen kontaktas.

6. Egen tvättmaskin får inte användas kl 21:00 – 08:00 då det kan störa grannar. Egen
tvättmaskin ska vara försedd med gummitassar för att minska störning.

7. Det är inte tillåtet att borra eller spika i väggar mellan klockan 20:00 – 10:00.

8. Undvik att spola vatten sent på kvällen då det kan störa grannar.

9. Hundar ska hållas kopplade inom fastigheten och rastas utanför fastighetsgräns.

10. Mata inte djur i anslutning till fastigheten/inom 25 meter från byggnaderna.

11. Sophusen i området är endast avsedda för sedvanligt hushållsavfall. Hyresgäst svarar för att själv sortera återvinning och lämna på återvinningsstation.

12. Privata föremål får inte förvaras i allmänna utrymmen inklusive källarkorridorer.

13. Bilar får inte parkeras på gårdsplan, men det går bra att stanna på gårdsplan för i- och
urlastning.

14. Cyklar får parkeras på gården om de används kontinuerligt. I annat fall ska de parkeras i cykelförråd. Cyklar ska hållas i vårdat och funktionsdugligt skick. Cyklar får inte parkeras på gårdar under perioden 1 november till 31 mars.

15. Batterier eller batteridrivna fordon, exempelvis elsparkcyklar, får inte förvaras i trapphus på grund av brandrisk.

16. Det är inte tillåtet att sätta upp saker utanför balkongräcket. Det är inte heller tillåtet att ha skynke som täcker in balkongen. Blomlådor får placeras innanför balkongräcket.

17. Det är inte tillåtet att borra i fasaden eller skruva fast saker, exempelvis parabolantenner eller markis, på balkongen utan fastighetsägarens skriftliga medgivande.